Usluge

Obuke / Consulting

Microsot Excel i Power BI obuke za kompanije i stanovništvo.

Reporting system

Kreiranje sistema za izvještavanje.
Unapređivanje postojećih sistema izvještavanja.

Growius – BI Solutions

Power BI reports, SaaS

O nama

Ctrl Team je mlada, usko specijalizovana firma s misijom prenošenja znanja i prakse poslovanja modernih, uspješnih kompanija.

Nudimo usluge osposobljavanja ljudi i kompanija u oblastima računovodstva i finansija, analitičkog izvještavanja, kontrolinga, sa posebnim akcentom na upotrebu Microsoft Excel i Power BI-a.
Kome smo potrebni

Kompanijama koje imaju potrebu za unapređivanjem i modernizacijom poslovanja.
Kompanijama koje streme da imaju efikasne i stručne zaposlene.
Kompanijama koje žele precizno i kompleksno izvještavanje.

Pojedincima koji streme profesionalnom usavršavanju.
Pojedincima koji žele da nauče, usavrše i otkriju nove mogućnosti Excel-a i Power BI-a.
Pojedincima koji pokreću sopstveni biznis.

Naš tim

Naš tim čine ekonomisti sa konkretnim, dugogodišnjim poslovnim iskustvom (prodaja, izvještavanje, kontroling, računovodstvo i finansije).

Anđela Medenica
Mladen Bošković
Ivan Đaković

Blog

Kontakt

Lokacija

Slovačka bb, Podgorica

Mail

controlmne@gmail.com

Telefon

069186518 067440044