PowerBI je Microsoft Cloud servis koji omogućava preuzimanje podataka iz različitih izvora, njihovo čuvanje i obradu radi generisanja živopisnih izveštaja koji mogu da se vide na gotovo svim platformama koje možete da zamislite. Ovo je alat u koji Microsoft polaže velike nade i koji se razvija neverovatnom brzinom. Iz meseca u mesec dostupna je nova verzija koja ispravlja greške i donosi nove funkcionalnosti.

PowerBI dolazi u nekoliko “ukusa”: kao Cloud servis (PowerBI.com), kao lokalna aplikacija za razvoj izveštaja koji se kasnije mogu objaviti “u oblaku” (PowerBI Desktop) i kao mobilna aplikacija (PowerBI mobile), dostupna za Windows, Android i iOS uređaje, a koja služi za prikaz izveštaja koji se čuvaju u okviru ovog servisa.

Podaci koji se koriste za kreiranje izveštaja mogu se preuzeti iz fajla koji se nalazi na vašem računaru, sa OneDrive repozitorijuma ili sa nekog od Azure izvora podataka. Sve izvore je jako teško nabrojati, jer PowerBI može da se poveže sa skoro svim poznatim bazama podataka, ERP i CRM rešenjima, “velikim podatacima” (Big Data), ali i sa servisima kao što su Facebook ili Twitter. Takođe, postoji mogućnost povezivanja sa bazama podataka koje se nalaze u lokalnoj mreži tako da su mogućnosti eksploatacije neverovatne.

Šta se nalazi ispod haube? Još 2009 godine se pojavio PowerPivot, dodatak za Excel, koji je sadržao lokalnu instancu tabular modela BI rešenja MS SQL Server Analysis Services. Iz verzije u verziju on se sve više usavršavao, a Excel 2013 doneo je novitete u vidu dodataka PowerQuery, za povezivanje sa brojnim izvorima i “prečišćavanje” podataka, kao i PowerView alata za vizualizaciju podataka. PowerBI možete da vidite kao naslednika svih ovih aplikacija, s tim što se radi o usluzi koja postoji u oblaku. Kao kod PowerPivot-a i on omogućava da, korišćenjem iskaznog jezika DAX, kreirate izveštajne dimenzije koje mogu da se iskoriste za vizualizaciju poslovanja.

PowerBI poseduje besplatnu i plaćenu verziju (PowerBI Pro). Glavna razlika je u prostoru koji dobijate za smeštanje vaših izveštaja, gde vam prva verzija nudi 1GB podataka a druga 10GB. PowerBI Pro takođe daje napredne mogućnosti za administraciju, pa on omogućava da odredite ko ima pravo da gleda koju izveštajnu tablu, što je jako važno u srednjim i velikim organizacijama. Takođe PowerBI Pro omogućava i direktno povezivanje i sinhronizaciju sa lokalnom bazom podataka i ima još nekoliko korisnih osobina koje mogu da zatrebaju većim kompanijama. Zaključak: ako ste početnik ili radite u maloj kompaniji PowerBI rešava sve vaše probleme, a ako radite u srednjoj ili velikoj kompaniji razmislite o tome da kupite Pro licencu. Cena je slična kao kada kupujete neki Office365 plan, a funkcionalnosti koje dobijate će vam svakako biti od koristi.

Od skoro je u ponudi i PowerBI Premium paket. On je namenjen prevashodno velikim organizacijama, a omogućava skaliranje rešenja u skladu sa potrebama kompanije. Uporedni pregled rešenja i cene možete da vidite na ovom linku.

Ovo su bile uvodne napomene, a u tekstovima koji slede pokazaću vam kako da se prijavite na servis, uvezete podatke, kreirate izveštaje i postavite ih na izveštajne table.

izvor: excelk.com

Leave a Reply