Forbes: Potreba za podacima

Zašto su preduzećima potrebni podaci da bi donosili bolje odluke ?! U gotovo svim područjima života sve češće stvaramo sve veće količine podataka, a jedna od najvrjednijih koristi od toga je što biznisima pomažu u donošenju boljih odluka. To se događa stalno i može biti ručni postupak – na primjer, Read more…